qui som


"L'ASSOCIACIÓ D'AMICS D'EN JOAN ROIG I DIGGLE" (Pça. de la Esglèsia, 5 - Masnou- ) té la intenció de difondre la seva vida i els eu exemple donant una perspectiva transcendent a la seva relació personal a favor d ela dignitat i la llibertat de la persona humana confiant que la Divina Providència amb l'ajuda de l'amic del Cel Joan Roig i Diggle faci que els joves de les noves generacions el tinguin per exemple.

Actualment l'Associació treballa per la beatificació d'en Joan.

Junta Directiva

President: Ramón Santos Iriarte

Et vols fer de l'associació? Contacta amb nosaltres

Butlletí de l'associació

Estampa d'en Joan Roig

Secretari: Jordi Mallol Sangrà
Tresorer: Ferran Cambon Morales
Vocals: Montse Huntelhoner
Francesc Terrades
Jean Oliver
Miquel Álvarez
Consiliari: Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel
Consell d'Honor: Mn. Joan Guardiola i Blanch
Enric Roig i Bach
Dolors Casanovas i Cortés
Manuel Ucabado i Verdaguer
Antoni Mayor Cladera
Antoni Pujol i Isern
Jaime Millet i Martí
Pere Bertran i Torner
Josep Pujadas i Rosell
Joan Oliveras i Puigvert