Associació d’Amics

d’en Joan Roig i Diggle


Qui som?

L’Associació d’Amics d’en Joan Roig i Diggle” va néixer amb la intenció de difondre la vida i l’exemple de’n Joan, donant una perspectiva transcendent a la seva relació personal a favor de la dignitat i la llibertat de la persona humana, confiant que la Divina Providència amb l’ajuda de l’amic del Cel Joan Roig i Diggle faci que els joves de les noves generacions el tinguin per exemple. Actualment l’Associació treballa per la beatificació d’en Joan i la difusió de la seva devoció.

Junta

Ramón Santos Iriarte

President

Jordi Mallol Sangrà

Secretari

Ferran Cambon Morales

Tresorer

Carina Fabrega Barrachina

Vocal

Jordi Matas Claramunt

Vocal

Marc Miró

Vocal

Sergio Adán Delgado

Vocal

Xavi Matas Filizzola

Vocal